Welkom

 

Niemand kan vluchten voor wat zijn hart zegt. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

Paulo Coelho

Heel wat mensen hebben vragen over hun leven, twijfels of problemen. Erover praten is vaak moeilijk. Het is meestal een hele opluchting uiteindelijk toch je verhaal te doen of de moeilijkheden, waarmee je vaak al zo lang rondloopt, te delen. Samen met jou wil ik tot een verandering komen in je denken, voelen of handelen. Een rustige, vertrouwelijke sfeer is hierbij belangrijk. Ook kinderen en jongeren hebben het soms moeilijk in onze complexe maatschappij.
De meeste ziekenfondsen kennen een tegemoetkoming toe voor therapiesessies voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Meer informatie vind je bij je ziekenfonds.